Ohrožení

Kombinace rizika, důsledek tohoto rizika a pravděpodobnost, že dojde k negativní události.


Threat

A combination of the risk, the consequence of that risk, and the likelihood that the negative event will take place.

Použito v metodice