Organizace řízení rizik

Kde jsou současná i vznikající rizika řízena integrovaným způsobem v celé organizaci.


Organisation Risk Management

Where both current and emerging risks are managed in an integrated way across the whole organisation.

Použito v metodice