Outsourcing

Přenos podnikatelských funkcí k nezávislému (internímu a nebo externímu) dodavateli třetí strany.

Použito v metodice