Ověření

Ověření je proces, který používá objektivní důkaz potvrzující splnění specifikovaných požadavků.


Verification

Verification is a process that uses objective evidence to confirm that specified requirements have been met.

Použito v metodice