Ověření

Ověření je proces, který používá objektivní důkaz potvrzující splnění specifikovaných požadavků.

Použito v metodice