Ovládání úrovně 1

Účelem strategické úrovně kontroly je vytvořit rámec politiky, v rámci které bude fungovat taktická kontrola a strategie, kterou bude taktická kontrola implementovat.

Zejména poskytování zdrojů pro taktické povely, řešení a stanovení priorit více požadavků a nebo konfliktů a stanovení plánů pro návrat k obvyklým návratům nebo návratu domů.

Použito v metodice