Ovládání úrovně 3

Úlohou operační kontroly je implementovat akční plán taktického řízení přidělením specifických úkolů v určených oblastech odpovědnosti a velení přidělovaných zdrojů.

Použito v metodice