Ovládání výdajů

Základní zpracování a kontrola všech výdajů v době E / I / C samostatným a odlišným způsobem od "běžného" postupu. Proces hodnocení a úpravy ztrát vyžaduje, aby byly tyto informace k dispozici po dokončení procesu BCM / řízení krizí.

Použito v metodice