Ovládání výdajů

Základní zpracování a kontrola všech výdajů v době E / I / C samostatným a odlišným způsobem od "běžného" postupu. Proces hodnocení a úpravy ztrát vyžaduje, aby byly tyto informace k dispozici po dokončení procesu BCM / řízení krizí.


Expense Control

The essential logging and control of all expenditure at time of an E/I/C in a separate and distinct manner from the ‘normal’ procedure. The loss assessment and adjustment process will require this information to be readily available, once the BCM / Crisis Management process is complete.

Použito v metodice