Plán kontinuity podnikání

Plány kontinuity činnosti jsou tvořeny zdokumentovanými postupy. Organizace používají tyto postupy pro reakci na rušivé události, pro vedení úsilí o obnovu, obnovení prioritních činností a pro obnovení provozu na přijatelné předem definované úrovni.

Plány kontinuity podnikání obvykle identifikují služby, činnosti a zdroje potřebné k tomu, aby se zajistilo, že prioritní obchodní aktivity a funkce budou moci pokračovat, kdykoli dojde k narušení.


Business Continuity Plan

Business continuity plans are made up of documented procedures. Organizations use these procedures to respond to disruptive incidents, to guide recovery efforts, to resume prioritized activities, and to restore operations to acceptable predefined levels.

Business continuity plans usually identify the services, activities, and resources needed to ensure that prioritized business activities and functions can continue whenever disruptions occur.

Použito v metodice