Plán nástupnictví výkonného / řídícího orgánu

Předem stanovený plán pro zajištění kontinuity autority, rozhodování a komunikace v případě, že klíčové členové výkonného vedení neočekávaně stanou neschopnými.


Executive / Management Succession Plan

A predetermined plan for ensuring the continuity of authority, decision-making, and communication in the event that key members of executive management unexpectedly become incapacitated.

Použito v metodice