Plán obnovy podnikání

Plány na obnovu podniku jsou plány, které používají bronzové nebo provozní týmy po incidentu, který ovlivňuje jejich schopnost běžně fungovat. Poskytují informace pro týmy IKT nebo IS, aby obnovily své procesy, aby byl plán činnosti kontinuity IT služeb uveden do praxe.


Business Recovery Plan

Business Recovery Plans are the plans used by the bronze or operational teams following an incident which affects their ability to operate normally. They provide the information for the ICT or IS teams to recover their processes in order for the IT Service Continuity Plan to be put into action.

Použito v metodice