Plán řízení krizí

Jasně definovaný a zdokumentovaný akční plán pro použití v době krize. Plán bude obvykle zahrnovat všechny klíčové pracovníky, zdroje, služby a činnosti potřebné pro implementaci a řízení procesu krizového řízení.

Použito v metodice