Plánování nepředvídaných událostí

Havarijní plán je plán navržený pro jiný výsledek, než je obvyklý (očekávaný) plán. Často se používá pro řízení rizik, pokud se jedná o mimořádné riziko, které by mělo katastrofické následky, ačkoli nepravděpodobné. Pohotovostní plány jsou často vypracovávány vládami nebo podniky.


Contingency Planning

A contingency plan is a plan devised for an outcome other than in the usual (expected) plan. It is often used for risk management when an exceptional risk that, though unlikely, would have catastrophic consequences. Contingency plans are often devised by governments or businesses.

Použito v metodice