Plánování podnikové obnovy

Plánování kontinuity podnikání (nebo kontinuita podnikání a plánování odolnosti) je procesem vytváření systémů prevence a obnovy pro řešení potenciálních hrozeb společnosti. Jako takový je BCP podmnožinou řízení rizik.


Business Recovery Planning

Business continuity planning (or business continuity and resiliency planning) is the process of creating systems of prevention and recovery to deal with potential threats to a company. As such, BCP is a subset of risk management.

Použito v metodice