Plánování zotavení pracovního prostoru

Proces plánování kontinuity podnikání při přípravě postupů pro použití v pracovním prostoru.


Work Area Recovery Planning

The business continuity planning process of preparing procedures for use at the work area facility.

Použito v metodice