Podnik

V odvětví počítačů je podnik organizace, která používá počítače. Bylo zapotřebí slovo, které by zahrnovalo podniky, malé podniky, neziskové instituce, vládní orgány a případně další druhy organizací. Termín podnik vypadal, že dělá tuto práci. V praxi se termín používá mnohem častěji pro větší organizace než menší.

Použito v metodice