Podnikové plánování

Rozsáhlý hlavní plán pokrývá všechny aspekty kontinuity podnikání v rámci celé organizace.


Enterprise Wide Planning

The overarching master plan covering all aspects of business continuity within the entire organization.

Použito v metodice