Podnikové riziko

Kategorie řízení rizik, která se zaměřuje na zajištění toho, aby organizace splnila své povinnosti v oblasti správy a řízení společností, podnikla příslušná opatření a identifikovala a řídila vznikající rizika.

Použito v metodice