Pojištění pro přerušení podnikání

Pojistné krytí výdajů souvisejících s katastrofou, které mohou vzniknout až do úplného zotavení po katastrofě. Pojištění přerušení podnikání zpravidla zajišťuje úhradu nezbytných nepřetržitých výdajů během tohoto odstavení a ztrátu čistých zisků, které by byly získány během období přerušení, v rámci limitů pojistky.


Business Interruption Insurance

Insurance coverage for disaster related expenses that may be incurred until operations are fully recovered after a disaster. Business interruption insurance generally provides reimbursement for necessary ongoing expenses during this shutdown, plus loss of net profits that would have been earned during the period of interruption, within the limits of the policy.

Použito v metodice