Politika

Politika je obecný závazek, směr nebo záměr a je formálně uvedena vrcholovým vedením. Prohlášení o kontinuitě podnikání by mělo vyjádřit odhodlání vrcholového vedení implementovat a zdokonalovat systém řízení kontinuity provozu a mělo by umožnit manažerům nastavit cíle kontinuity provozu. Mělo by být vhodné a mělo by podporovat celkový účel organizace.

Použito v metodice