Politika BCM

Politika řízení obchodní kontinuity

Politika BCM určuje cíle, zásady a přístup organizace k BCM, co a jak bude poskytnuto, klíčové role a odpovědnosti a jak bude BCM řízeno a oznamováno.

Použito v metodice