Politika BCM

Politika řízení obchodní kontinuity

Politika BCM určuje cíle, zásady a přístup organizace k BCM, co a jak bude poskytnuto, klíčové role a odpovědnosti a jak bude BCM řízeno a oznamováno.


BCM Policy

Business Continuity Management Policy

A BCM policy sets out an organisation’s aims, principles and approach to BCM, what and how it will be delivered, key roles and responsibilities and how BCM will be governed and reported upon.

Použito v metodice