Poloha mimo lokalitu

Místo v bezpečné vzdálenosti od primárního místa, kde jsou uchovávány kritické údaje (počítačové nebo papírové) a / nebo zařízení, odkud mohou být obnoveny a použity v době nepřetržitého provozu E / I / C, pokud původní údaje, materiál nebo zařízení je ztraceno nebo není k dispozici.


Offsite Location

A site at a safe distance from the primary site where critical data (computerised or paper) and/ or equipment is stored from where it can be recovered and used at the time of a Business Continuity E/I/C if original data, material or equipment is lost or unavailable.

Použito v metodice