Poplatky za prohlášení

Poplatek účtovaný obchodním prodejcem horkých webů pro zákazníka prohlásil prohlášení o katastrofě.


Declaration Fee

A fee charged by a Commercial Hot Site Vendor for a customer invoked disaster declaration.

Použito v metodice