Poskytovatel / dodavatel třetí strany

Externí poskytovatel služeb, zboží a řešení.


Third-Party Provider/ Supplier

An external provider of services, goods and solutions.

Použito v metodice