Poslání kritických aktivit

Kritické operační a nebo obchodní podpory (poskytované buď interně nebo externě), bez kterých by organizace rychle nedosáhla svých obchodních cílů, tj. služeb a nebo produktů.


Mission Critical Activities

The critical operational and/or business support activities (either provided internally or outsourced) without which the organisation would quickly be unable to achieve its business objective(s) i.e. services and/or products.

Použito v metodice