Povědomí

Cílem informovanosti je soustředit pozornost a vytvořit chápání základní obchodní kontinuity, krizového řízení, krizové komunikace nebo obav z obnovy po katastrofě. Je to vědění nebo znalost něčeho prostřednictvím bdělosti nebo pozorování nebo interpolace, co se základními smysly.

Použito v metodice