Požadavek

Požadavek je potřeba, očekávání nebo povinnost. To může být uvedeno nebo naznačeno organizací, jejími zákazníky nebo jinými zainteresovanými stranami.

Specifický požadavek je ten, který byl uveden (např. V dokumentu), zatímco implicitní požadavek je potřeba, očekávání nebo povinnost, která je obvyklá nebo obvyklá.

Použito v metodice