Pozorovací cvičení

Observatoř cvičení nemá v rámci cvičení žádnou roli, ale slouží k pozorování cvičení buď k posouzení přípravy organizace nebo hráčů cvičení (jednotlivě nebo k týmu), nebo k výuce lekcí, školení nebo povědomí. Jejich úloha v následném debriefingu je zásadní.


Exercise Observer

An exercise observer has no role within the exercise but is employed to observe the exercise to either assess the preparations of the organisation or the exercise players (individually or team) or to learn lessons or training or awareness. Their role in subsequent debriefing is crucial.

Použito v metodice