Pozorovací cvičení

Observatoř cvičení nemá v rámci cvičení žádnou roli, ale slouží k pozorování cvičení buď k posouzení přípravy organizace nebo hráčů cvičení (jednotlivě nebo k týmu), nebo k výuce lekcí, školení nebo povědomí. Jejich úloha v následném debriefingu je zásadní.

Použito v metodice