Pracovní prostředí

Termín pracovní prostředí se týká pracovních podmínek. To se týká všech podmínek a faktorů, které ovlivňují práci. Obecně se jedná o fyzické, sociální, psychologické a environmentální podmínky a faktory.

Pracovní prostředí zahrnuje světelné, teplotní a hlukové faktory, stejně jako celou řadu ergonomických vlivů. Zahrnuje také věci, jako jsou postupy dohledu a odměňování
a rozpoznávací programy. Všechny tyto věci ovlivňují práci.


Work environment

The term work environment refers to working conditions. It refers to all of the conditions and factors that influence work. In general, these include physical, social, psychological, and environmental conditions and factors.

Work environment includes lighting, temperature, and noise factors, as well as the whole range of ergonomic influences. It also includes things like supervisory practices as well as reward and recognition programs. All of these things influence work.

Použito v metodice