Pracovní zařízení

Předem určený prostor s kancelářemi, telefony, počítači atd., připravený k zaměstnání týmy pro obnovu podnikání v krátké době. Může být poskytnuto interně nebo externě.

Použito v metodice