Prahová hodnota tolerance

Maximální doba, po kterou si podnik může dovolit být bez kritické aktivity mise a nebo jeho závislostí.

Použito v metodice