Prahová hodnota tolerance

Maximální doba, po kterou si podnik může dovolit být bez kritické aktivity mise a nebo jeho závislostí.


Tolerance Threshold

The maximum period of time during which a business can afford to be without a Mission Critical Activity and/or its dependency(ies).

Použito v metodice