Přehled zabezpečení

Periodické přezkoumání bezpečnosti hmotného a nehmotného majetku, které by mělo zahrnovat bezpečnostní politiku, účinnost provádění politiky, omezení přístupu k aktivům, odpovědnost za přístup a základní bezpečnost.

Použito v metodice