Preventivní opatření

Kontroly zaměřené na odvrácení a zmírnění nežádoucích událostí.


Preventative Measures

Controls aimed at deterring or mitigating undesirable events from taking place.

Použito v metodice