Prioritizace rizik

Vztah přijatelných úrovní rizik mezi alternativy.

Použito v metodice