Prioritní aktivity

Prioritními aktivitami jsou aktivity, které musí pokračovat vždy, když nastane rušivá událost. Jedná se obvykle o činnosti, které podporují poskytování produktů a služeb.

Prioritní činnosti musí pokračovat, aby se snížil dopad, který by mohly mít narušení. Jsou také často označovány jako kritické, zásadní, naléhavé nebo klíčové činnosti.


Prioritized activities

Prioritized activities are those that must continue whenever a disruptive incident occurs. They are usually activities that support the provision of products and services.

Prioritized activities must continue in order to mitigate the impact that disruptions could have. Prioritized activities are also commonly referred to as critical, essential, vital, urgent, or key activities.

Použito v metodice