Prioritní aktivity

Prioritními aktivitami jsou aktivity, které musí pokračovat vždy, když nastane rušivá událost. Jedná se obvykle o činnosti, které podporují poskytování produktů a služeb.

Prioritní činnosti musí pokračovat, aby se snížil dopad, který by mohly mít narušení. Jsou také často označovány jako kritické, zásadní, naléhavé nebo klíčové činnosti.

Použito v metodice