Přízeň

Hodnota přidělená organizaci nad hodnotou jejího hmotného majetku v důsledku její pověsti na trhu.

Použito v metodice