Přízeň

Hodnota přidělená organizaci nad hodnotou jejího hmotného majetku v důsledku její pověsti na trhu.


Goodwill

Value attributed to an organisation over and above the value of its physical assets as a result of its reputation in the market place.

Použito v metodice