Přizpůsobení ztrát

Neocenitelná v době kontinuity provozu E / I / C, která pomáhá řídit finanční důsledky E / I / C a měla by být zapojena v rámci manažerského týmu, pokud je to možné.

Úprava ztrát často obsahuje užitečné kontakty v rámci místní komunity, které mohou v době E / I / C snížit zátěž. Zapojení přepínače ztrát do CMT zlepší rychlost a efektivitu jakékoli následné pojistné události.


Loss Adjuster

Invaluable at the time of a Business Continuity E/I/C to assist in managing the financial implications of the E/I/C and should be involved as part of the management team where possible.

Loss Adjusters often have useful contacts within the local community that can ease the burden at time of an E/I/C. Involving the Loss adjuster with the CMT will improve the speed and effectiveness of any ensuing insurance claim.

Použito v metodice