Procedura

Postup je způsob, jak provádět proces nebo činnost. Postupy mohou nebo nemusí být zdokumentovány. ISO 22301 2012 vás někdy požádá o dokumentaci procedury a někdy to nechává na vás, abyste se rozhodli.


Procedure

A procedure is a way of carrying out a process or activity. Procedures may or may not be documented. ISO 22301 2012 sometimes asks you to document a procedure and sometimes it leaves it up to you to decide.

Použito v metodice