Procedura

Postup je způsob, jak provádět proces nebo činnost. Postupy mohou nebo nemusí být zdokumentovány. ISO 22301 2012 vás někdy požádá o dokumentaci procedury a někdy to nechává na vás, abyste se rozhodli.

Použito v metodice