Proces řízení rizik

Systematický a zdokumentovaný proces objasnění kontextu rizik a identifikace, analýzy, hodnocení, léčby, monitorování, komunikace a poradenství v oblasti rizik.

Použito v metodice