Produkty a služby

V kontextu této normy ISO 22301 jsou produkty a služby přínosem, které organizace produkují a poskytují svým zákazníkům, příjemcům a zúčastněným stranám.


Products and services

In the context of this ISO 22301 standard, products and services are beneficial outcomes that organizations produce and provide to their customers, recipients, and interested parties.

Použito v metodice