Profilování rizik

Systematickou metodou, pomocí níž jsou všechna rizika a související kontroly týkající se účetní jednotky identifikovány, posuzovány a zdokumentovány pomocí nástrojů řízení rizik.


Risk Profiling

The systematic method by which all the risks and associated controls relating to an entity are identified, assessed and documented using risk management tools.

Použito v metodice