Recepční centrum

Zabezpečená oblast, do které může být nepoškozená osoba přijata pro útočiště, první pomoc, rozhovor a dokumentaci podle potřeby pro E / I / C.

Použito v metodice