Regulační

Akce v rámci plánu kontinuity činnosti, které musí být prioritou v důsledku právních, statutárních nebo regulačních požadavků.

Použito v metodice