Replikace databáze

Částečná nebo úplná duplikace dat ze zdrojové databáze do jedné nebo více cílových databází.


Database Replication

The partial or full duplication of data from a source database to one or more destination databases.

Použito v metodice