Review Peer

Přezkoumání konkrétní složky plánu osobami (jinými než je vlastník nebo autor) s odpovídajícími technickými nebo obchodními znalostmi o přesnosti a úplnosti.

Použito v metodice