Review Peer

Přezkoumání konkrétní složky plánu osobami (jinými než je vlastník nebo autor) s odpovídajícími technickými nebo obchodními znalostmi o přesnosti a úplnosti.


Review Peer

A review of a specific component of a plan by personnel (other than the owner or author) with appropriate technical or business knowledge for accuracy and completeness.

Použito v metodice