Risk

Šance na něco, co se děje, měřeno z hlediska pravděpodobnosti a důsledků. Důsledky mohou být buď pozitivní nebo negativní. Riziko ve všeobecném smyslu lze definovat jako hrozbu akce nebo nečinnosti, které brání schopnosti organizace dosáhnout svých obchodních cílů. Výsledky rizika jsou vymezeny dopadem.

Použito v metodice