Risk kontrol

Část řízení rizik, která zahrnuje provádění politik, norem, postupů a fyzických změn s cílem eliminovat nebo minimalizovat nepříznivé rizika.

Použito v metodice