Riziko aktiv

Kategorie řízení rizik, která se zabývá maximalizací investičních aktivit a řízením takových nepříznivých faktorů jako je kolaps investičního trhu, nesoulad mezi měnami a špatná investiční výkonnost. Tento typ rizika je také nazýván "Investiční riziko".

Použito v metodice