Riziko aktiv

Kategorie řízení rizik, která se zabývá maximalizací investičních aktivit a řízením takových nepříznivých faktorů jako je kolaps investičního trhu, nesoulad mezi měnami a špatná investiční výkonnost. Tento typ rizika je také nazýván "Investiční riziko".


Asset Risk

A category of risk management that looks at maximising investment related activities and managing such adverse factors as, the collapse of an investment market, currency mismatches and poor investment performance. This type of risk is also known as ‘Investment Risk’.

Použito v metodice