Riziková událost

Událost, která by mohla potenciálně vést k nepříznivému dopadu na podnikání nebo funkci. Vyjádření rizika do reality.


Risk Event

An event that could potentially lead to an adverse impact on the business or function. The manifestation of a risk into a reality.

Použito v metodice