Rozhodovací bod

Poslední okamžik, kdy musí být přijato rozhodnutí o použití nouzových postupů, aby se zajistila trvalá životaschopnost organizace.


Decision Point

The latest moment at which the decision to invoke emergency procedures has to be taken in order to ensure the continued viability of the organisation.

Použito v metodice